Μέλος Διεθνών Φορέων

O Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων συνεργάζεται στενά ή/και είναι ενεργό Mέλος των ακόλουθων φορέων, οργανισμών και επιμελητηρίων:

ΕΒΕΑ (Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών)
Το ΕΒΕΑ είναι το μεγαλύτερο επιμελητήριο της χώρας με 100.000 επιχειρήσεις-Mέλη. Το ΕΒΕΑ λειτουργεί ως Σύμβουλος της εκάστοτε κυβέρνησης σε θέματα εμπορίου, βιομηχανίας και παροχής υπηρεσιών και γενικότερα αναπτυξιακής πολιτικής. Τα Κολλέγια-Μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων είναι εγγεγραμμένα μέλη του ΕΒΕΑ, με ιδιαίτερα ενεργή συμμετοχή, αφού εκλεγμένος Πρόεδρος του ΕΒΕΑ για την περίοδο 2002-2006 διατέλεσε ο κος Δρακούλης Φουντουκάκος, (IST College), όπου παραμένει επίτιμο Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμα, Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΒΕΑ υπήρξε για τρεις θητείες η κα Κέλλυ Ξυνή (Mediterranean College) και σήμερα Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κος Χάρης Δασκαλάκης (BCA). Σκοπός των Ελληνικών Κολλεγίων είναι η σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, αλλά και την απασχολησιμότητα των αποφοίτων τους. Το ΕΒΕΑ υποστηρίζει κάθε χρόνο ενεργά τη λειτουργία του Συλλόγου των Ελληνικών Κολλεγίων.

ΣΕΒ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών)
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής οικονομίας. Ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της επιχειρηματικής κοινότητας.
Διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα Μέλη του μεταξύ τους και με τα κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας.
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων είναι ενεργό Μέλος, ενισχύοντας τον ρόλο του ΣΕΒ σε ό,τι αφορά στην παιδεία και την απασχόληση.

CVU (Council of Validating Universities)
Το Συμβούλιο Πιστοποίησης Πανεπιστημίων είναι ο μόνος φορέας στη Μεγάλη Βρετανία που εξειδικεύεται αποκλειστικά στις καλές πρακτικές και τα πρότυπα ανώτερης εκπαίδευσης που αφορούν στην πιστοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων Πανεπιστημίων και Κολλεγίων (μητρικά εκπαιδευτικά ιδρύματα), που διατίθενται προς διαδασκαλία από άλλα Κολλέγια ή Οργανισμούς (συνεργαζόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα). O Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων είναι ενεργό Μέλος του CVU, συμμετέχοντας στα συνέδριά του και παρέχοντας συμβουλευτική για τις καλές πρακτικές και τη διασφάλιση ποιότητας, με στόχο την προαγωγή των συνεργασιών των Κολλεγίων-Μελών του με Πανεπιστήμια της Μεγάλης Βρετανίας στην Ελλάδα.

British Council
To British Council λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1939, παρέχοντας ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, με γραφεία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Το Βρετανικό Συμβούλιο είναι αφοσιωμένο στην ενίσχυση της γνώσης, των δεξιοτήτων και της διαπολιτισμικής κατανόησης των νέων στα σχολεία, τα Κολλέγια και τα Πανεπιστήμια. Επικεντρώνεται στη θέσπιση υψηλότερων προτύπων σε ένα ολοένα και πιο παγκοσμιοποιημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο μέσω της υποστήριξης της κινητικότητας και της ανταλλαγής φοιτητών, καθηγητών και μαθητών, καθώς και επαγγελματιών που εξειδικεύονται στον τομέα της εκπαίδευσης και υπευθύνων στη χάραξη πολιτικής. Το British Council υποστηρίζει τις βρετανικές πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα και στο site του παρέχονται όλες οι πληροφορίες για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών σε επίπεδο προπτυχιακών (Bachelor’s) και μεταπτυχιακών σπουδών (Master’s).

Subscribe our Newsletter