Διασφάλιση Ποιότητας των Συνεργασιών (QAA)

Ποιοτική Τριτοβάθμια Βρετανική Εκπαίδευση με το κύρος της σφραγίδας του The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA).

Ο Βρετανικός Οργανισμός Διασφάλισης Ποιότητας (QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education) εργάζεται για τη διαφύλαξη και την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας βρετανικής εκπαίδευσης και έχει ενεργό συμβουλευτικό ρόλο στα πανεπιστήμια που συνεργάζεται και ελέγχει. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζει την ποιότητα της βρετανικής εκπαίδευσης που επιλέγουν εκατομμύρια φοιτητές, είτε στη Μεγάλη Βρετανία είτε διεθνώς.

Στην Ελλάδα, το QAA ελέγχει τα συνεργαζόμενα Κολλέγια ως προς το επίπεδο σπουδών τους σε σχέση με αυτό των μητρικών Βρετανικών Πανεπιστημίων.

Τα πορίσματα των επιθεωρήσεων συνεχώς καταδεικνύουν ότι η ακαδημαϊκή εμπειρία των φοιτητών και το επίπεδο των σπουδών στα Ελληνικά Κολλέγια ισοδυναμούν με αυτά των συνεργαζόμενων Πανεπιστημίων στη Βρετανία.

Subscribe our Newsletter