Βρετανικό Δημοψήφισμα

Δελτίο τύπου

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του βρετανικού δημοψηφίσματος και τις εύλογες απορίες σπουδαστών των Κολλεγίων σχετικά με τις σπουδές τους σε συνεργαζόμενα βρετανικά πανεπιστήμια, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων διαβεβαιώνει ότι:

•Οι συμφωνίες των Κολλεγίων με τα συνεργαζόμενα βρετανικά πανεπιστήμια παραμένουν σε ισχύ ως έχουν, χωρίς καμία μεταβολή ούτε ως προς το περιεχόμενο των σπουδών ούτε ως προς τα οφειλόμενα δίδακτρα, ανεξάρτητα από τυχόν αυξήσεις διδάκτρων που ενδέχεται να υπάρξουν για τους Έλληνες φοιτητές που ήδη φοιτούν ή επιθυμούν να φοιτήσουν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

•Το ίδιο ισχύει και για το πλαίσιο που αφορά την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων Κολλεγίων και της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων που αποκτώνται μετά από φοίτηση στα Κολλέγια.

Κύριο μέλημα του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων εξακολουθεί να είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου σπουδών, που καθιστά τους αποφοίτους μας ανταγωνιστικούς, και η προάσπιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων τους.

Δελτίο Τύπου μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα

Δελτίο Τύπου μετά το Βρετανικό δημοψήφισμα

Subscribe our Newsletter