Απάντηση Αναπλ. Υπουργού για την λειτουργία του ΣΑΕΠ

Δείτε εδώ την απάντηση της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρηκευμάτων κ. Σίας Αναγνωστοπούλου στο ερώτημα που κατέθεσαν οι βουλευτές του Ποταμιού κ.κ. Φωτήλας, Λυκούδης, Μαυρωτάς στις 19/10/2015 με θέμα τα προβλήματα στην λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Απάντηση Αναπλ. Υπουργού για την λειτουργία του ΣΑΕΠ

Απάντηση Αναπλ. Υπουργού για την λειτουργία του ΣΑΕΠ

Subscribe our Newsletter