Απάντηση Αναπλ. Υπουργού για την σύσταση του ΣΑΕΠ

Δείτε εδώ την απάντηση της Αναπλ. Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρηκευμάτων κ. Σίας Αναγνωστοπούλου στο ερώτημα που κατέθεσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κα Αικατερίνη Παπακώστα στις 13/01/2016 με θέμα την σύσταση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων για την εξέταση των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Απάντηση Αναπλ. Υπουργού για την σύσταση του ΣΑΕΠ

Απάντηση Αναπλ. Υπουργού για την σύσταση του ΣΑΕΠ

Subscribe our Newsletter