Απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών

Το Οικονομικό Επιμελητήριο οφείλει άμεσα να εγγράφει ως μέλη του αποφοίτους Κολλεγίων, των οποίων οι τίτλοι σπουδών έχουν λάβει αναγνώριση από το Σ.Α.Ε.Π.

Με τη με αριθμ. 1429/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επιβεβαιώθηκε ρητά η υποχρέωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) άμεσα να εγγράφει ως μέλη του πτυχιούχους που έχουν λάβει αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας του πτυχίου τους από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας.

Όπως ρητά ορίζει το δικαστήριο, οι αποφάσεις του Σ.Α.Ε.Π. δεν είναι δυνατόν, σε καμιά περίπτωση, να ελέγχονται παρεμπιπτόντως από το Ο.Ε.Ε. κατά την εξέταση υποβληθέντων ενώπιον του αιτημάτων εγγραφής στα μητρώα του.

Η απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών δικαιώνει πλήρως τις πάγιες θέσεις του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων και, πρωτίστως, τα δικαιώματα των αποφοίτων των Κολλεγίων.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων θα συνεχίσει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την πλήρη εφαρμογή στην πράξη της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας που αφορά τους αποφοίτους Κολλεγίων.

Subscribe our Newsletter