Χορήγηση οικογενειακού επιδόματος

Με τους ίδιους όρους που ισχύουν για κάθε φοιτητή, το οικογενειακό επίδομα χορηγείται πλέον και σε οικογένειες σπουδαστών Κολλεγίων.

Μετά από επίμονες προσπάθειες του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων, ικανοποιήθηκε ένα από τα πάγια αιτήματα του Συνδέσμου: με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) με τον ν. 4484/2017 (Α’ 110) ορίζεται πλέον ότι χορηγείται οικογενειακό επίδομα σε υπαλλήλους των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε οποιονδήποτε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Κολλέγια, κ.λπ.) καθ’ όλη τη διάρκεια σπουδών που προβλέπεται από το οικείο πρόγραμμα. Το οικογενειακό επίδομα δεν χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας των τέκνων.

Υπενθυμίζεται ότι μέχρι την ανωτέρω τροποποίηση το οικογενειακό επίδομα χορηγούνταν μόνο σε υπαλλήλους των οποίων τα τέκνα φοιτούσαν σε Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ.

Δείτε εδώ την ισχύουσα διάταξη.

Subscribe our Newsletter