Το ΣΑΕΠ συνεδριάζει χωρίς καμία διακοπή

Σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας www.esos.gr το ΣΑΕΠ συνεδριάζει χωρίς καμία διακοπή κι εκτιμάται ότι ανά συνεδρίαση εξετάζονται περίπου εκατό φάκελοι αποφοίτων Κολλεγίων και ξένων ΑΕΙ.

Το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), λειτουργεί κανονικότατα -παρά την μετονομασία υπουργείων- ύστερα από σχετική ερμηνεία του σχετικού νόμου που λάβαμε από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Τη δήλωση αυτή έκανε στο esos ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Παιδείας Παυσανίας Παπαγεωργίου , ύστερα από σχετική ερώτηση μας.

Το ΣΑΕΠ συνεδριάζει χωρίς καμία διακοπή κι εκτιμάται ότι ανά συνεδρίαση εξετάζονται περίπου εκατό φάκελοι αποφοίτων Κολλεγίων και ξένων ΑΕΙ που ζητούν , αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων σπουδών.

Ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης του υπουργείου Παιδείας εκτιμά ότι μέχρι τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η εξέταση όλων των φακέλων (περίπου 3.300) που κατατέθηκαν μέχρι 31-12-2015

Επίσης ο κ. Παπαγεωργίου υπολογίζει ότι τις αρχές του 2017 θα ξεκινήσει η εξέταση των φακέλων που κατατέθηκαν από τον Γενάρη του 2016.

Subscribe our Newsletter