Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών ΕΑΕ

Μετά τις ενέργειες που έκανε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων, πέτυχε να αναφέρονται πλέον ρητά στα δικαιολογητικά που γίνονται δεκτά για την πρόσληψη αναπληρωτών-​ωρομισθίων ​εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018​ οι πράξεις αναγνώρισης του Σ.Α.Ε.Π.

Δείτε εδώ την δημοσιευμένη πρόσκληση για τους πίνακες

Subscribe our Newsletter