Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του ΣΑΕΠ.

Διαβάστε εδώ την ερώτηση βουλευτών του Ποταμιού σχετικά με τα προβλήματα στη λειτουργία του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων.

Ερώτηση σχετικά με τα προβλήματα στην λειτουργία του ΣΑΕΠ

Ερώτηση βουλευτών του Ποταμιού σχετικά με τα προβλήματα στην λειτουργία του ΣΑΕΠ

Subscribe our Newsletter