Ο Σύνδεσμος των Κολλεγίων στην συζήτηση του Ν/Σ

Στην ακρόαση των εκπροσώπων φορέων στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις» (πλέον, νόμος 4452/2017, Α’ 17), η Νομική Σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολεγίων Σοφία Γκιόκα ανέφερε τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, κατ’ αρχάς, να πω ότι είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να συμμετέχουμε στις εργασίες της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων και σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση αυτή. Η αναφορά μου έχει να κάνει με το άρθρο 17 του νομοσχεδίου «Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς» που ουσιαστικά αλλάζει τη σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων. Να πω ότι κατ’ αρχήν χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία του Υπουργείου για επιτάχυνση των εργασιών του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική του νομοσχεδίου έκθεση, καθώς η ομαλή λειτουργία του Σ.Α.Ε.Π. μπορεί πράγματι να διασφαλίσει τα δικαιώματα των αποφοίτων κατά το ενωσιακό δίκαιο, να αποτρέψει την εκροή Ελλήνων φοιτητών προς το εξωτερικό και -γιατί όχι;- να συμβάλλει και στην προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα. Ως προς το άρθρο 17, λοιπόν, προβλέπεται μικρότερη σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, στο οποίο πλέον δεν θα μετέχουν ο εκπρόσωπος του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και οι εκπρόσωποι των οικείων επαγγελματικών οργανώσεων.

Πρέπει να σημειώσω, ότι καθώς βρισκόμαστε στο πεδίο της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων φαίνεται ενδεχομένως, κατ’ αρχήν, οξύμωρο να αποκλείονται οι εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων, όπως προβλεπόταν αρχικά. Παρόλα αυτά η λειτουργία του Σ.Α.Ε.Π. όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει ότι η συμμετοχή των επαγγελματικών φορέων μάλλον δυσχέραινε το έργο του Συμβουλίου παρά το διευκόλυνε, όπως θα ανέμενε αρχικά κανείς. Υπήρξαν υπέρμετρες καθυστερήσεις στην υπόδειξη εκπροσώπων τους και με τον τρόπο αυτό υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις στη λειτουργία του Σ.Α.Ε.Π., ενώπιον του οποίου κατέληξαν να εκκρεμούν χιλιάδες αιτήσεων. Αυτή η σύνθεση που προβλέπεται με την προτεινόμενη ρύθμιση καθιστά απολύτως αναγκαία -προκειμένου να υπάρχει όντως αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιωμάτων των αποφοίτων- να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη σύμφωνα με την οποία οι πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων από τον Σ.Α.Ε.Π. θα γίνονται άμεσα και ανεπιφύλακτα αποδεκτές από επαγγελματικούς φορείς, οργανώσεις κ.ο.κ. Υπάρχει ανάλογη ρύθμιση για τις πράξεις αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Θεωρούμε ότι αυτή είναι μια διαφοροποίηση, η οποία δε βρίσκει κανένα νόμιμο έρεισμα. Θα πρέπει να υπάρξει τέτοια δέσμευση και για τις πράξεις αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων που απονέμονται από αλλοδαπά πανεπιστήμια.

Να πω ότι θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συμμετοχή του προϊσταμένου του Τμήματος Κολεγίων του Υπουργείου και να επισημάνω εδώ ότι θα μπορούσε να ελαφρυνθεί, έτι περαιτέρω, η λειτουργία του Σ.Α.Ε.Π. αλλά και να μην υπάρχουν επιβαρύνσεις για τους αποφοίτους οι οποίοι αιτούνται την αναγνώριση των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, εάν το Υπουργείο κάνει χρήση των φακέλων των Κολλεγίων που ήδη υπάρχουν στο Τμήμα Κολεγίων. Το Τμήμα Κολεγίων του Υπουργείου Παιδείας γνωρίζει ακριβώς όλες τις λεπτομέρειες για τα προγράμματα που προσφέρουν τα Κολλέγια, για τη συνεργασία που έχουν με τα Πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Όλα αυτά τα στοιχεία ζητώνται εκ νέου από τον κάθε απόφοιτο ξεχωριστά που απευθύνει μία αίτηση προς το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, γεγονός που βάζει τους αποφοίτους σε μια διαδικασία επικυρώσεων και μεταφράσεων με μεγάλο κόστος, για στοιχεία τα οποία -ούτως ή άλλως- βρίσκονται κατατεθειμένα στο Υπουργείο.

Ως προς τη νέα σύνθεση του Συμβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων, θεωρούμε ότι, μια και φαίνεται ότι το Υπουργείο πράγματι δείχνει τη διάθεση να εξασφαλιστούν τα δικαιώματα κατά το ενωσιακό δίκαιο των αποφοίτων, θα πρέπει να δούμε λίγο και την ισότιμη αντιμετώπισή τους ως προς τα προνόμια που έχουν ως φοιτητές. Ενδεικτικά, αναφέρω μόνο στρατολογικά θέματα ή ακόμη και προνόμια μειωμένου κομίστρου μεταφορών, που ισχύουν για όλους τους υπόλοιπους φοιτητές και σπουδαστές την Ελλάδα και όχι για τους σπουδαστές Κολλεγίων.

Μια τελευταία μόνο λέξη, θα μου επιτρέψετε, για το άρθρο 25 που αναφέρεται στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπου επιχειρείται μια διεύρυνση του πεδίου των μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών που έχουν αποκτηθεί χωρίς προηγουμένως να έχει αποκτηθεί προπτυχιακός τίτλος. Θεωρούμε ότι όταν αυτό συμβαίνει για την αναγνώριση των ακαδημαϊκών προσόντων πόσο μάλλον θα έπρεπε να υπάρχει μια αντίστοιχη ρύθμιση και για την αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων.

Subscribe our Newsletter