Δήλωση του Προέδρου του Συνδέσμου Κολλεγίων

Σχετικά με δημοσίευση που αναφέρεται σε περίπτωση μη αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας, πτυχίων που χορήγησε Κολλέγιο, ο Σύνδεσμός μας μέσω του Προέδρου του ανακοινώνει τα εξής εδώ.

Subscribe our Newsletter