Συντομεύστε την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Κομισιόν προς Ελλάδα: Συντομεύστε την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων

Προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τη μακρόχρονη διαδικασία για την αναγνώριση των προσόντων επαγγελματιών από άλλα κράτη-μέλη, καλώντας την να τη συντομεύσει.

Οι αιτήσεις για αναγνώριση προσόντων πρέπει να αντιμετωπίζονται εντός τεσσάρων μηνών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ, ενώ στην Ελλάδα η διαδικασία αυτή διαρκεί 11 έως 18 μήνες.

«Το γεγονός αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στους επαγγελματίες, οι οποίοι δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα και δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα είτε ως αυτοαπασχολούμενοι είτε ως μισθωτοί», τονίζει η Επιτροπή, η οποία είχε ήδη κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας το 2016.

Η διαδικασία αυτή περατώθηκε το 2017, καθώς η Ελλάδα έλαβε μια σειρά μέτρων, ωστόσο, η Επιτροπή διαπιστώνει ότι τα μέτρα αυτά δεν ήταν επαρκή για την απορρόφηση των καθυστερήσεων. Η Ελλάδα έχει προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει στην Επιτροπή.

Subscribe our Newsletter