Το BCA College στις ομάδες εργασίας του ΣΕΤΕ

O νέος Πρόεδρος του ΣΕΤΕ κος Γιάννης Ρέτσος, σε μία πρόσφατη επιστολή του προς τα μέλη του Συνδέσμου αναφέρθηκε στην αλματώδη ανάπτυξη και επιρροή του ΣΕΤΕ, καθώς και στην ανάδειξη του ως θεσμικού Κοινωνικού Εταίρου. Το αποτέλεσμα αυτό απέδωσε τόσο στις αποτελεσματικές προσπάθειες των μελών της διοίκησης και στη σημασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Συνδέσμου όσο και στην άνοδο της σημασίας του τουρισμού στην Ελληνική οικονομία παρά τις οικονομικές δυσκολίες της χώρας.

Επιπρόσθετα ανέφερε ότι η αντίληψη για τον τουρισμό έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό χάρις στη σύμπνοια των μελών του ΣΕΤΕ, τα οποία κάλεσε να συνεχίσουν τη συνεισφορά τους μέσα από τη συμμετοχή τους σε δρώμενα με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικής εκπροσώπησης των συμφερόντων του τομέα.

Στα πλαίσια αυτής της κατεύθυνσης, το ΔΣ του ΣΕΤΕ αποφάσισε να προχωρήσει στην συγκρότηση και λειτουργία Ομάδων Εργασίας στις οποίες θα συμμετάσχουν μέλη της διοίκησης του κολλεγίου. Συγκεκριμένα ο κος Χάρης Δασκαλάκης ,Εκτελεστικός Διευθυντής BCA., ο κος Γεράσιμος N. Φωκάς, Σύμβουλος Διοίκησης B.C.A., πρώην Πρόεδρος Διοικούσης Επιτροπής Ξ.Ε.Ε., Έφορος Π.Ο.Ξ. τέως Γενικός Διευθυντής Υπηρεσιών Διατροφής στην ΑΘΗΝΑ 2004 Α.Ε. και ο κος Κύρος Δασκαλάκης, Γενικός Διευθυντής Διαφήμισης και Μάρκετινγκ BCA θα συμμετάσχουν αντίστοιχα στις ομάδες εργασίας με θέμα την Εκπαίδευση Κατάρτιση και Ανθρώπινο Δυναμικό, τη Διασύνδεση με Αγροδιατροφικό Τομέα και την Προβολή και Προώθηση Τουριστικού Προϊόντος.

Στόχος των Ομάδων Εργασίας που θα συντονίζουν Μέλη των ΔΣ του ΣΕΤΕ και των οργανισμών του (ΙΝΣΕΤΕ, MG), είναι η ανάλυση προβλημάτων που απασχολούν κάθε ομάδα εργασίας, η πρόταση και παρουσίασή λύσεων στη κεντρική διοίκηση και αυτοδιοίκηση με απώτερο στόχο την ενίσχυση και ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου.

Subscribe our Newsletter