Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου μιλάει στην εφ. “Κυριακ. Δημοκρατία”

Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κύριος Βασίλειος Δασκαλάκης μιλάει στην “Κυριακάτικη Δημοκρατία”

ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

20.000 φοιτητές στα Κολλέγια για πτυχία-φιλέτα!

Subscribe our Newsletter