Διοικητικό Συμβούλιο

Μετά τις τελευταίες εκλογές που έγιναν τον Μάρτιο του 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων αποτελείται από τα εξής μέλη:

Βασίλειος Δασκαλάκης: Πρόεδρος
Δάφνη Φουντουκάκου: Αντιπρόεδρος
Καλλιόπη Ροδοπούλου: Αντιπρόεδρος
Ιωάννης Βερβερίδης: Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Γουναρίδης: Ταμίας

Επίσης εκλέγεται ο κ. Νίκος Μακρυπλίδης ως Εξουσιοδοτημένο Μέλος.

Subscribe our Newsletter